Εργαστήριο Πολιτισμού IV

Παραγωγή περιεχομένου ιστοσελίδας στο πεδίο των πολιτισμικών σπουδών

Διευθύντρια: Επίκουρη Καθηγήτρια Χρυσάνθη Αυλάμη
Συνεργάτες : Παύλος Μούλιος, Κατερίνα Σεργίδου

Ζ' Εξάμηνο

Το εργαστήριο οργανώνεται γύρω από δύο άξονες: 

  1. Ερευνητικός άξονας: στόχος, η εξοικείωση των φοιτητών με την έρευνα και την παραγωγή κειμένων στο πεδίο των πολιτισμικών σπουδών
  2. Τεχνικός άξονας: στόχος, η εξοικείωση των φοιτητών με την οργάνωση, διαχείριση και συντήρηση του ηλεκτρονικού περιοδικού Πόλις Άπολις

Αξιολόγηση: η αξιολόγηση είναι συνεχής και βασίζεται στην γραπτή και προφορική παρουσίαση – ατομική πρόοδος (80%) ομαδική πρόοδος (20%) - της δουλειάς που παράγεται κατά την διάρκεια του εξαμήνου και του τελικού παραδοτέου.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας:

καθε Τριτη 10:00 - 13:00

(απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 30.5.2012)

Aministration admission hours:

Tuesdays 10:00 - 13:00

Διεύθυνση - Address

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece