Εργαστήρια Πολιτισμού Ι & ΙΙ

410233. Εργαστήριο Πολιτισμού I: Μουσεία – Πολιτισμική Κληρονομιά

Υπεύθυνη: Α. Γκαζή

Στο εργαστήριο επιχειρείται μια πολύπλευρη εξέταση του μουσειακού θεσμού σε συνάρτηση με την ευρύτερη προβληματική της πολιτισμικής κληρονομιάς.
Στη θεματολογία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η έννοια και η ιστορική εξέλιξη των μουσείων και της προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς, οι αρχές οργάνωσης και λειτουργίας των μουσείων στην Ελλάδα, το νομικό καθεστώς των μουσειακών και των ιδιωτικών συλλογών, η πιστοποίηση των μουσείων, η διαχείριση και η χρήση των αρχαιολογικών χώρων, το πρόβλημα της αρχαιοκαπηλίας. Παράλληλα συζητούνται επίκαιρα ζητήματα δημόσιας πολιτικής στο πεδίο αυτό, με ενδιαφέρουσες ιδεολογικο-πολιτικές διαστάσεις, ενώ δίνεται βάρος στους τρόπους αντιμετώπισης της παρούσας κρίσης από τους εμπλεκόμενους φορείς.
Οι θεωρητικές και εμπειρικές αναλύσεις συνδυάζονται με επισκέψεις σε μουσεία και συναφείς οργανισμούς και με συζητήσεις με ανθρώπους του χώρου, καθώς και με παρουσιάσεις εργασιών των φοιτητών, στην ενεργό συμμετοχή των οποίων στηρίζεται η όλη προσπάθεια.

 

410234. Εργαστήριο Πολιτισμού ΙΙ: Κινηματογράφος

Υπεύθυνη: Α. Γκαζή (Συνεργάτης: Α. Νικολαΐδου)

Πολιτιστικό Εργαστήριο: Ο κινηματογράφος ως αντικείμενο επιστημονικής προσέγγισης και ως πολιτιστικό γεγονός.
Ο σκοπός του Π.Ε – Κινηματογράφος είναι διττός: να εξοικειώσει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με την επιστημονική προσέγγιση του κινηματογράφου (με την παρουσίαση της μεθοδολογίας έρευνας, σύνθεσης και συγγραφής επιστημονικών εργασιών) και να τους εισαγάγει στον κόσμο της πολιτιστικής διαχείρισης των κινηματογραφικών προϊόντων (με τη δημιουργία ασκήσεων προσομοίωσης όπως δημιουργία μικρών κινηματογραφικών φεστιβάλ). Για την καλύτερη επίτευξη του πρώτου στόχου θα γίνει σεμινάριο χρήσης της βιβλιοθήκης ενώ προς την κατεύθυνση του δεύτερου στόχου θα υπάρξει διάλεξη βασικού παράγοντα της κινηματογραφικής διανομής.
Με τον πρώτο στόχο συνδέονται οι ακόλουθες 4 προβολές που θα αποτελέσουν υποδείγματα επιστημονικής προσέγγισης του κινηματογράφου (με τη μορφή ασκήσεων στην τάξη)
1. Μ, ο δράκος του Ντύσσελντορφ του Fritz Lang (Μ) 1933, 117΄
2. To τραγούδι της αγάπης του Vicente Minelli (Meet me in St. Louis) 1944, 113΄
3. Με κομμένη την ανάσα του Jean Luc Godard (Α bout de souffle) 1959, 90
4. Τζένη – Τζένη του Νίκου Δημόπουλου (1965), 97΄
5. Ρασομόν (羅生門, Rashōmon) του Akira Kourosawa (1950), 88΄

Εκτός από τη συλλογική διαδικασία μικρών φεστιβάλ οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα πρέπει να παρουσιάσουν και να καταθέσουν τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν τη λήξη του εξαμήνου μια επιστημονική ανάλυση ταινίας 2000 – 3000 λέξεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα δοθούν κατά τις ασκήσεις – υποδείγματα.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας:

καθε Τριτη 10:00 - 13:00

(απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 30.5.2012)

Aministration admission hours:

Tuesdays 10:00 - 13:00

Διεύθυνση - Address

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece