Υποψηφιοι Διδακτορες * - PhD Candidates

Vasilopoulou Chrissa

Βασιλοπούλου Χρύσα

Vasilopoulou Chrissa

Βασιλοπούλου Χρύσα

Dragonaki Stavroula

Δραγωνάκη Σταυρούλα

Dragonaki Stavroula

Δραγωνάκη Σταυρούλα

Email: sdargonaki@gmail.com

Christos Xenos

Ξένος Χρήστος

Christos Xenos

Ξένος Χρήστος

Email: xenoschristos@hotmail.com

Moulios Pavlos

Μούλιος Παύλος

Moulios Pavlos

Μούλιος Παύλος

Email: pmoulios@gmail.com

Flevotomos Dionysis

Φλεβοτόμος Διονύσης

Flevotomos Dionysis

Φλεβοτόμος Διονύσης

Champesis Dimitris

Χαμπεσής Δημήτρης

Champesis Dimitris

Χαμπεσής Δημήτρης

Katerina Chartzoulaki

Χαρτζουλάκη Kατερίνα

Katerina Chartzoulaki

Χαρτζουλάκη Kατερίνα

Email: katerina.hartzoulaki@gmail.com

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας:

καθε Τριτη 10:00 - 13:00

(απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 30.5.2012)

Aministration admission hours:

Tuesdays 10:00 - 13:00

Διεύθυνση - Address

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece