Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο:

Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα

στις εξής κατευθύνσεις:

Λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΦΕΚ 9 Ιουλίου 2018 Αρ. Φύλλου 2704

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας:

καθε Τριτη 10:00 - 13:00

(απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 30.5.2012)

Aministration admission hours:

Tuesdays 10:00 - 13:00

Διεύθυνση - Address

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece