Παλαιό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση» εφιστά την προσοχή των φοιτητριών/των φοιτητών που ολοκλήρωσαν τα  δύο εξάμηνα σπουδών τους στα εξής:

διαβάστε την Ανακοίνωση στο PDF

 

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο

"Επικοινωνία Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση"

στις εξής κατευθύνσεις:

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας:

καθε Τριτη 10:00 - 13:00

(απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 30.5.2012)

Aministration admission hours:

Tuesdays 10:00 - 13:00

Διεύθυνση - Address

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece