Υποτροφίες - Scholarships

Ανακοινώσεις Υποτροφιών

2019 DUO - Thailand Fellowship Program


Χορήγηση υποτροφιών σε νεαρούς ταλαντούχους Καζάχους

για να σπουδάσουν στο εξωτερικό και να συμβάλουν μετά την επιστροφή τους στην πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.

Επιστολή του Υπουργείου Εκπαίδευσης και Επιστήμης Καζαχστάν και του Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων “Bolashak”


 

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας:

καθε Τριτη 10:00 - 13:00

(απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 30.5.2012)

Aministration admission hours:

Tuesdays 10:00 - 13:00

Διεύθυνση - Address

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece