Καλωσόρισμα Πρωτοετών

Καλωσορίσατε!

Μέσα από την Κεντρική Ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου έχετε πλήρη και άμεση πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφή σας στο Τμήμα, θα σας χορηγηθούν Κωδικοί Πρόσβασης, οι οποίοι ισχύουν για όλη τη διάρκεια της φοίτησής σας και με τους οποίους θα μπορείτε:

  • Να προχωρήσετε στην έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας / Φοιτητικού Εισιτηρίου:
    Μετά την Εγγραφή σας και την χορήγηση των Κωδικών Πρόσβασης, μπορείτε να προχωρήσετε σε ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας, η οποία ισχύει για όσα έτη υφίσταται η φοιτητική ιδιότητα και καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, πέραν του φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο). Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι δικαιούχος φοιτητικού εισιτηρίου, στην ακαδημαϊκή ταυτότητα θα αναγράφεται η ακριβής περίοδος ισχύος του δικαιώματος φοιτητικού εισιτηρίου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η κάρτα θα επέχει θέση απλής ταυτότητας.
    Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της ακαδημαϊκής ταυτότητας, η αίτηση επανεκτύπωσης θα γίνεται μόνο από την Γραμματεία του Τμήματος, αφού υποβληθεί η σχετική επίσημη βεβαίωση απώλειας από Δημόσια Αρχή.
    Εφόσον διακοπεί ή απωλεσθεί η φοιτητική ιδιότητα, ο φοιτητής υποχρεούται να παραδώσει την ταυτότητα στην Γραμματεία, η οποία οφείλει να δηλώσει στο ηλεκτρονικό σύστημα την ακύρωσή της και να προχωρήσει σε καταστροφή της, έτσι ώστε να μην είναι πλέον αξιοποιήσιμη.

  • Να προχωρήσετε στην Επιλογή των Συγγραμμάτων του εκάστοτε εξαμήνου σπουδών
  • Να κάνετε την Ηλεκτρονική Δήλωση Μαθημάτων του εκάστοτε εξαμήνου σπουδών
  • Να έχετε Πρόσβαση στη Φοιτητική σας Κατάσταση από όπου βλέπετε και τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας:

καθε Τριτη 10:00 - 13:00

(απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 30.5.2012)

Aministration admission hours:

Tuesdays 10:00 - 13:00

Διεύθυνση - Address

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece