Υποψήφιοι Διδάκτορες

ΔΑΡΓΩΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ψηφιακή εργασία και εργασιακή ηθική στο επαγγελματικό gaming

Η Σταυρούλα Δαργωνάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987 και μεγάλωσε στη Χαλκίδα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ, του τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ και κάτοχος του ΠΜΣ στην Πολιτιστική Διαχείριση του Παντείου Πανεπιστημίου. Από τον Ιανουάριο του 2016 εκπονεί διδακτορική διατριβή με θέμα «Ψηφιακή εργασία και εργασιακή ηθική στο επαγγελματικό gaming», με επιβλέπουσα την Επίκουρη Καθηγήτρια Μάρθα Μιχαηλίδου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις νέες μορφές εργασίας στο πλαίσιο των δημιουργικών βιομηχανιών και των ψηφιακών μέσων, τις παραγωγικές μορφές κατανάλωσης, την εθνογραφική διερεύνηση του ψηφιακού πολιτισμού και, ειδικότερα, των διαδικτυακών παιχνιδιών, καθώς και τις έμφυλες διαστάσεις των σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών. Εργάζεται στον εκδοτικό χώρο.