Υποψήφιοι Διδάκτορες

ΜΟΥΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Οι πολιτισμικές επιρροές της Αμερικής στην πρώιμη μεταπολεμική Ελλάδα: H γένεση της καταναλωτικής κουλτούρας (Υποτροφία Ελληνικού Πολιτισμού Δήμητρας Φιλίππου-Elbisco).

Γεννημένος στον Πειραιά το 1983, είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (κατεύθυνση Ιστορίας) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ΜPhil) στον διαπολιτισμικό διάλογο Η.Π.Α-Ελλάδας κατά τη δεκαετία του 1950, του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Ι.Α.Κ.Α.-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

Από το 2013 εκπονεί διδακτορική διατριβή με θέμα «Οι πολιτισμικές επιρροές της Αμερικής στην πρώιμη μεταπολεμική Ελλάδα: Η γένεση της καταναλωτικής κουλτούρας» με επιβλέπουσα την Επίκουρη Καθηγήτρια Χρυσάνθη Αυλάμη .Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται των τομέων της ιστορίας του καταναλωτισμού, της σύγχρονης ελληνικής πολιτισμικής ιστορίας, της λαϊκής κουλτούρας, του πολιτισμικού διαλόγου ανάμεσα στις Η.Π.Α. και την Ελλάδα κ.α. Έχει συμμετοχές και εισηγήσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό [Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας - Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου, European University Institute (Florence), International Visual Sociology Association (Tinos, Greece), Association Francaise D’Etudes Americaines (Toulouse) κ.α] καθώς και δημοσιεύσεις στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο.

To 2014 μέσω του προγράμματος Erasmus Placement εργάστηκε στο τμήμα Medieval and Modern Languages του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ενώ από το φθινόπωρο του ίδιου έτους έως και σήμερα επικουρεί στην διδασκαλία του μαθήματος της Εισαγωγής στην Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία του τμήματος με διδάσκουσα την Επικ. Καθηγήτρια Χρυσάνθη Αυλάμη. Από το 2016 είναι υπότροφος της υποτροφίας Ελληνικού Πολιτισμού Δήμητρας Φιλίππου-Elbisco για την ολοκλήρωση της διατριβής του.