Ανακοινώσεις

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00-18:00 διοργανώνεται, ένα ειδικό Σεμινάριο στη Βιβλιοθήκη [αίθουσα Σεμιναρίων] για όλους τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και των τριών κατευθύνσεων του ΠΜΣ με περιεχόμενο:

 
-  Βιβλιογραφική έρευνα (εργαλεία διαχείρισης και οργάνωσης βιβλιογραφικών δεδομένων) και συγγραφή εργασιών
-  Μέθοδοι και τεχνικές αναζήτησης πηγών σε έντυπο και ψηφιακό περιβάλλον
-  Κανόνες συγγραφής (πρότυπα)
 
Η συμμετοχή σας θεωρείται απαραίτητη. Το μάθημα του κ. Λέανδρου θα αρχίσει μετά το Σεμινάριο, στις 18:00