Ανακοινώσεις

Υποβολή αίτησης για εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ στα Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία να συμπληρώσουν και να καταθέσουν την αίτηση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στη γραμματεία του τμήματος μέχρι τις 10/6/2016.