Ακαδημαϊκο ημερολογιο 2016-2017

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2016-2017

Χειμερινό Εξάμηνο:

Έναρξη: 3 Οκτωβρίου 2016

Λήξη: 13 Ιανουαρίου 2017

 

Εξεταστική περίοδος:

Έναρξη: 16 Ιανουαρίου 2017

Λήξη 11 Φεβρουαρίου 2017

 

Εαρινό Εξάμηνο:

Έναρξη: 13 Φεβρουαρίου 2017

Λήξη: 26 Μαΐου 2017

 

Εξεταστική περίοδος:

Έναρξη: 29 Μαΐου 2017

Λήξη: 17 Ιουνίου 2017

 

Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου:

Έναρξη: 4 Σεπτεμβρίου 2017

Λήξη: 30 Σεπτεμβρίου 2017