Ανακοινωσεις

Κατάθεση Διπλωματικής Εργασίας

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΜΣ, Κατεύθυνση "Πολιτιστική Διαχείριση", που εισήχθησαν το ακαδ. έτος 2015-16, θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 6.9 του Κανονισμού Σπουδών να καταθέσουν την Διπλωματική Εργασία τους ως τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017.

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, οι εργασίες θα πρέπει να ακολουθούν τον Οδηγό Συγγραφής Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Σπουδών. Ειδικά για τους φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδ. έτος 2015-16 και επειδή ο Οδηγός κοινοποιήθηκε λίγο πριν την κατάθεση των εργασιών τους, θα πρέπει να διαμορφώσουν τουλάχιστον το εξώφυλλο της εργασίας τους σύμφωνα με αυτόν.