Εγγραφή
στο Newsletter του Τμήματος

Διαβάστε online
- Διαχείριση πολιτιστικών οργανισμών σε περίοδο κρίσης

Δείτε on demand
- Η κρίση στην ελληνική κοινωνία μέσα από την ταινία μικρού μήκους

 

Προκηρυξη Προγραμματος Μεταπτυχιακων Σπουδων ακαδ. ετους 2017-2018

Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης:
α) στην Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων,
β) στα Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία,
γ) στην Πολιτιστική Διαχείριση

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών (είκοσι (20) ανά κατεύθυνση ειδίκευσης) που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, σε μία από τις τρείς κατευθύνσεις του: 

α) Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων,
β) Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία,
γ) Πολιτιστική Διαχείριση.

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00- 13:00, από την 31η Αυγούστου 2017 έως και την 14η Σεπτεμβρίου 2017. Εάν οι αιτήσεις σταλούν ταχυδρομικά θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται στον οικείο σύνδεσμο (link) της κάθε κατεύθυνσης. Κατεβάσετε την αίτηση.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε γραπτή δοκιμασία εντός του Σεπτεμβρίου 2017 (σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως στον ιστότοπο του Τμήματος). Οι επιτυχόντες καλούνται κατόπιν σε συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής της κάθε κατεύθυνσης, η οποία αξιολογεί επίσης τους φακέλους τους.

Ο τόπος της γραπτής δοκιμασίας και τυχόν αλλαγή του χρόνου τέλεσής της, όπως και ο χρόνος και ο τόπος της συνέντευξης, καθώς και τα ονόματα των επιτυχόντων υποψηφίων σε κάθε φάση αξιολόγησης, του τελικού καταλόγου επιτυχόντων περιλαμβανομένου, θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://cmc.panteion.gr).