Μιχαηλίδου Μάρθα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Η Μάρθα Μιχαηλίδου έκανε τις βασικές της σπουδές στην κοινωνιολογία και τη φιλοσοφία (BSc Joint Honours, Sociology and Philosophy) στο City University στο Λονδίνο και τις μεταπτυχιακές της σπουδές στις σπουδές επικοινωνίας και πολιτισμού και την κοινωνιολογία (MA Media and Communications, PhD Sociology / Media and Communications) στο Goldsmiths College, University of London. Έχει διδάξει στο τμήμα ΜΜΕ και Επικοινωνίας του Goldsmiths College και στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει συνεργαστεί ερευνητικά με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει συμμετάσχει σε δέκα, διεθνή και ελληνικά, ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή ένωση. Τα ερευνητικά και διδακτικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν:

  • Πολυμεθοδολογικές προσεγγίσεις στην επικοινωνιακή έρευνα.
  • Αναδυόμενες και ψηφιακές μέθοδοι (emergent and virtual methods) επικοινωνιακής έρευνας.
  • Εμπειρική επικοινωνιακή έρευνα και ιδιαίτερα οι εμπειρικές και μεθοδολογικές συνέπειες της μετάβασης από τα αναλογικά στα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας.
  • Φύλο και ΜΜΕ
  • Δημιουργικές βιομηχανίες