Νεα

Αίτηση ορκωμοσίας για το ΠΜΣ

  • Written by Stavros Kaperonis
  • Category: Νέα
  • Hits: 121
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Ανακοινώνεται ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος που ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ημερομηνίες
Τρίτη: 19  Σεπτεμβρίου 2017  ώρα  10.00-13.00
Τρίτη: 26  Σεπτεμβρίου 2017  ώρα  10.00-13.00
Τρίτη:   3  Οκτωβρίου   2017  ώρα  10.00-13.00
 
 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν μαζί τους:
1.     Φωτοτυπία ταυτότητας
2.     Βεβαίωση παράδοσης υλικού από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.
3.     Ακαδημαϊκή ταυτότητα. Η παράδοση είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απώλειας υποχρεούστε να προσκομίσετε χαρτί 
        δήλωσης απώλειας/κλοπής από την  αστυνομία. Η ταυτότητά σας απενεργοποιείται αυτόματα με την ανακήρυξή σας.
4.     Βεβαίωση κατάθεσης διπλωματικής εργασίας στη Βιβλιοθήκη.
5.     Αναλυτική βαθμολογία (την οποία μπορούν να προμηθευτούν από το ΚΕΦΟΙ).
6.     Ένα αντίγραφο σε CD της τελικής διπλωματικής εργασίας.
7.     Μια φωτοτυπία της πρώτης σελίδας της τελικής διπλωματικής εργασίας, όπου αναγράφεται ο τίτλος.
                                                                               
Από την Γραμματεία του Τμήματος