Νεα

Δηλώσεις μαθημάτων Β, Δ, ΣΤ εξαμήνων

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ότι σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (στις 3/4/17), οι δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές Β’, Δ, ΣΤ’ εξαμήνου θα διαρκέσει από τις 6/4/17 έως 26/4/17.

  • Δε θα δοθεί παράταση στις δηλώσεις και θα τηρηθούν αυστηρά οι ανωτέρω προθεσμίες.
  • Οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι για τη δήλωσή τους (ορθότητα δηλούμενων μαθημάτων και ηλεκτρονική οριστικοποίησή της), τυπώνουν την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων τους και την προσκομίζουν στη γραμματεία σε περίπτωση που τους ζητηθεί.
  • Φοιτητές που δε θα κάνουν δήλωση δεν θα έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις. Ακόμη και αν προσέλθουν στις εξετάσεις οι βαθμοί τους θα είναι άκυροι. Σ’ αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωμένοι να ξαναδηλώσουν το μάθημα στο επόμενο εαρινό εξάμηνο, ακόμη κι αν πρόκειται για το τελευταίο τους μάθημα.

Εντός των επόμενων ημερών, θα υπάρξουν αναλυτικότερες ανακοινώσεις.