Νεα

Ανακοίνωση για το μάθημα "Μουσική" του ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση

ΠΜΣ Πολιτιστική διαχείριση – μάθημα Μουσικής

Το μάθημα «Μουσική» της Χ. Τσοκανή θα γίνει ειδικά για την 1η εβδομάδα την Παρασκευή 5-8μμ (αίθουσα Δ1)

 

Στη συνέχεια, θα διδάσκεται κανονικά Πέμπτες 5-8μμ.