Νεα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ανάδειξη νέου Διευθυντή στο «Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού»

 Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας ενημερώνω ότι η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Διευθυντή στο «Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού» θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 20-11-2017 και ώρα 08:45 στην αίθουσα Συγκλήτου. Μοναδική υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή στο «Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού» είναι αυτή του Αναπλ. Καθηγητή Γ.-Μ. Κλήμη κατόπιν της υπ’αριθμ. Πρωτ. 2722/09-11-2017 αιτήσεώς του.

 H Πρόεδρος του Τμήματος 
Αναπλ. Καθηγήτρια  Μ. Ψύλλα