Υποδοχή φοιτητών της Κατεύθυνσης Πολιτιστική Διαχείριση του ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα

Υποδοχή φοιτητών της Κατεύθυνσης Πολιτιστική Διαχείριση του ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα

Τη Δευτέρα 15/10 στις 14:00 στην αίθουσα Δ1 (4ος όροφος Νέου Κτιρίου)

οι διδάσκοντες/ουσες της κατεύθυνσης Πολιτιστική Διαχείριση υποδεχόμαστε τους φετινούς μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης.

Θα παρουσιαστούν το πρόγραμμα σπουδών (PDF) και η δομή της κατεύθυνσης.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας:

καθε Τριτη 10:00 - 13:00

(απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 30.5.2012)

Aministration admission hours:

Tuesdays 10:00 - 13:00

Διεύθυνση - Address

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece