Κατατακτήριες Εξετάσεις

Προκήρυξη - Ανακοίνωση (PDF)

Η Συνέλευση του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού αποφάσισε την προκήρυξη 19 θέσεων για κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων. Στην απόφαση διευκρινίζεται το εξάμηνο σπουδών στο οποίο εισάγονται οι κατατασσόμενοι φοιτητές, οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και η ύλη των εξετάσεων.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας:

καθε Τριτη 10:00 - 13:00

(απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 30.5.2012)

Aministration admission hours:

Tuesdays 10:00 - 13:00

Διεύθυνση - Address

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece