Τα Εργαστήρια του Τμήματος

Τα Εργαστήρια του Τμήματος

Τα Εργαστήρια του Τμήματος

Στο Τμήμα λειτουργούν τρεις Κατευθύνσεις από το Ε' εξάμηνο σπουδών και μετά: - Κατεύθυνση Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης - Εργαστήριο Πολιτισμού  - Κατεύθυνση Μέσα Επικοινωνίας - Εργαστήριο Δημοσιογραφίας  - Κατεύθυνση Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων - Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημόσιων Σχέσεων  Η...

Read more
Επαγγελματικές προοπτικές

Επαγγελματικές προοπτικές

Επαγγελματικές προοπτικές

Απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται σε ευρύ φάσμα φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένων του Υπουργείου Τύπου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, πολλών έντυπων, ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, εταιρειών διαφήμισης και έρευνας αγοράς, πολιτιστικών φορέων κ.ά. Το...

Read more
Πρακτική Άσκηση [κωδικός μαθήματος:...

Πρακτική Άσκηση [κωδικός μαθήματος:...

Πρακτική Άσκηση [κωδικός μαθήματος:...

Η πράξη με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» και με MIS 299955 υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5: “Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου”...

Read more

Ζ' εξάμηνο

Πρόγραμμα Σπουδών 2018-2019

  • Κατεύθυνση Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση: προσφέρονται 6 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής, η πτυχιακή εργασία (ως οφειλόμενο ογδόου εξαμήνου) και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης. Απ' αυτά επιλέγονται 3 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής και τα 2 εργαστήρια κατεύθυνσης.

  • Κατεύθυνση Μέσα Επικοινωνίας: προσφέρονται τα ίδια μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής και η πτυχιακή εργασία καθώς και 3 εργαστήρια κατεύθυνσης. Η επιλογή αυτή τριών εργαστηρίων σε αυτήν την κατεύθυνση που εφαρμόζεται τα τελευταία μόλις δύο χρόνια έγκειται στο γεγονός ότι η κατεύθυνση αυτή παρουσιάζει το μεγάλο αριθμό φοιτητών και καθιστά την υλοποίηση των εργαστηρίων που είναι υποχρεωτική επίπονη για αυτόν το λόγο δίνεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρία προσφερόμενα εργαστήρια. Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν δύο από τα τρία προσφερόμενα εργαστήρια απλώς έχουν δυνατότητα επιλογής για να κατανέμεται ο αριθμός των φοιτητών και να γίνεται πιο εφικτή η υλοποίηση των εργαστηρίων. Απ' αυτά επιλέγονται 3 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης.

  • Κατεύθυνση Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις: προσφέρονται τα ίδια μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής η πτυχιακή εργασία και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης. Απ' αυτά επιλέγονται 3 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής και τα 2 εργαστήρια κατεύθυνσης.

  • Πτυχιακή Εργασία: προσφέρεται επιπλέον ως μάθημα ελεύθερης επιλογής (δηλαδή ανεξάρτητα από την κατεύθυνση) η , η οποία μετρά συνολικά 6 πιστωτικές μονάδες, εκ των οποίων 3 στο Ζ' εξάμηνο και 3 στο Η' εξάμηνο.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας:

καθε Τριτη 10:00 - 13:00

(απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 30.5.2012)

Aministration admission hours:

Tuesdays 10:00 - 13:00

Διεύθυνση - Address

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece