Νεα

Ανακοίνωση ΠΜΣ (Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων τίτλων και σώματος διπλωματικών εργασιών)

Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων τίτλων και σώματος διπλωματικών εργασιών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣΕΣ είναι η 15/05/2017 (καταληκτική ημερομηνία).