Νεα

Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ

  • Κατεύθυνση "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων" - Αρχείο PDF.
  • Κατεύθυνση "Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία" - Αρχείο Word - Αρχείο PDF.
  • Κατεύθυνση "Πολιτιστική Διαχείριση" - Αρχείο Word - Αρχείο PDF.