Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Διευθυντής: Κλήμης Γεώργιος-Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Το Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού είναι το θεσμοθετημένο εργαστήριο του Τμήματος. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του [ΦΕΚ 126Α/18.6.1999), υπηρετεί τα γνωστικά αντικείμενα της Επικοινωνίας, των ΜΜΕ, των Νέων Τεχνολογιών και του Πολιτισμού, και ειδικότερα στους τομείς της ραδιοτηλεοπτικής σύνταξης και παραγωγής, της επιτραπέζιας τυπογραφίας, της προσομοίωσης διαφημιστικής παραγωγής, των νέων τεχνολογιών και των πολυμέσων, της κινηματογραφικής παραγωγής, της πολιτιστικής διαχείρισης, της ρητορικής της γλώσσας με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Κύρια αποστολή του Εργαστηρίου Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού είναι η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος. Επίσης, στην αποστολή του περιλαμβάνεται η ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, η συνεργασία με αντίστοιχα εργαστήρια και κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και η πραγματοποίηση εκδόσεων.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας:

καθε Τριτη 10:00 - 13:00

(απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 30.5.2012)

Aministration admission hours:

Tuesdays 10:00 - 13:00

Διεύθυνση - Address

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece