Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

  ΟΝΟΜΑ     ΒΑΘΜΙΔΑ   
  Λέανδρος Νίκος    Καθηγητής  
  Μπακουνάκης Νίκος    Καθηγητής  
  Σκαρπέλος Γιάννης    Καθηγητής  
  Κλήμης Γιώργος-Μιχαήλ    Αναπλ. Καθηγητής  
  Ψύλλα Μαριάννα    Αναπλ. Καθηγήτρια  
  Αυλάμη Χρυσάνθη    Επίκ. Καθηγήτρια  
  Βώβου Ιωάννα    Επίκ. Καθηγήτρια  
  Μιχαηλίδου Μάρθα    Επίκ. Καθηγήτρια  
  Τσακαρέστου Μπέττυ
   Επίκ. Καθηγήτρια  
  Ιορδάνογλου Δήμητρα    Λέκτορας  
  Καπερώνης Σταύρος    Ε.ΔΙ.Π.