Δομή

Δομή

Το ΠΜΣ «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση» αποτελείται από τις εξής κατευθύνσεις:

Α. Πολιτιστική Διαχείριση

Β. Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία

Γ. Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων

 

Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής Νίκος Μπακουνάκης

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Επιτροπή Κατεύθυνσης Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία

Καθηγητής Νίκος Λέανδρος (συντονιστής)

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">nleandr@panteion.gr

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μιχαήλ Κλήμης

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">gmklimis@panteion.gr 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαριάννα Ψύλλα

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">mpsilla@hotmail.com

Επίκουρη Καθηγήτρια Ιωάννα Βώβου

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">i.vovou@panteion.org

Επίκουρη Καθηγήτρια Μπέτυ Τσακαρέστου

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Γραμματεία Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού 

Ζωή Λιολιοπούλου
τηλ. 210-920.1064
emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">zoi.lioliopoulou@panteion.gr 

Γιώργος Χαμουζάς
τηλ. 210-920.1431
emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">geo.xamouzas@panteion.gr

Κατερίνα Ντάφλου
τηλ. 210-920.1428