Δομη

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού είναι διαρθρωμένο σε τρεις Τομείς: 

α) Τομέας Επικοινωνίας 

β) Τομέας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 

γ) Τομέας Πολιτιστικής Διαχείρισης 

και τρεις Κατευθύνσεις, που οδηγούν, σε κοινό πτυχίο: 

α) Κατεύθυνση Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης 

β) Κατεύθυνση Μέσων Επικοινωνίας

γ) Κατεύθυνση Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων 

Οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις με την έναρξη του τρίτου έτους σπουδών. 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 εγκαινιάστηκε η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο την Πολιτιστική Διαχείριση. Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση" προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:

  • Πολιτιστική Διαχείριση
  • Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων
  • Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία