Ζ' εξάμηνο

Πρόγραμμα Σπουδών 2018-2019

  • Κατεύθυνση Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση: προσφέρονται 6 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής, η πτυχιακή εργασία (ως οφειλόμενο ογδόου εξαμήνου) και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης. Απ' αυτά επιλέγονται 3 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής και τα 2 εργαστήρια κατεύθυνσης.

  • Κατεύθυνση Μέσα Επικοινωνίας: προσφέρονται τα ίδια μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής και η πτυχιακή εργασία καθώς και 3 εργαστήρια κατεύθυνσης. Η επιλογή αυτή τριών εργαστηρίων σε αυτήν την κατεύθυνση που εφαρμόζεται τα τελευταία μόλις δύο χρόνια έγκειται στο γεγονός ότι η κατεύθυνση αυτή παρουσιάζει το μεγάλο αριθμό φοιτητών και καθιστά την υλοποίηση των εργαστηρίων που είναι υποχρεωτική επίπονη για αυτόν το λόγο δίνεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρία προσφερόμενα εργαστήρια. Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν δύο από τα τρία προσφερόμενα εργαστήρια απλώς έχουν δυνατότητα επιλογής για να κατανέμεται ο αριθμός των φοιτητών και να γίνεται πιο εφικτή η υλοποίηση των εργαστηρίων. Απ' αυτά επιλέγονται 3 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης.

  • Κατεύθυνση Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις: προσφέρονται τα ίδια μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής η πτυχιακή εργασία και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης. Απ' αυτά επιλέγονται 3 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής και τα 2 εργαστήρια κατεύθυνσης.

  • Πτυχιακή Εργασία: προσφέρεται επιπλέον ως μάθημα ελεύθερης επιλογής (δηλαδή ανεξάρτητα από την κατεύθυνση) η , η οποία μετρά συνολικά 6 πιστωτικές μονάδες, εκ των οποίων 3 στο Ζ' εξάμηνο και 3 στο Η' εξάμηνο.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας:

καθε Τριτη 10:00 - 13:00

(απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 30.5.2012)

Aministration admission hours:

Tuesdays 10:00 - 13:00

Διεύθυνση - Address

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece