Ακαδημαϊκο ημερολογιο 2017-2018

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017-2018

Χειμερινό Εξάμηνο:

Έναρξη: 2 Οκτωβρίου 2017

Λήξη: 12 Ιανουαρίου 2018

 

Εξεταστική περίοδος:

Έναρξη: 15 Ιανουαρίου 2018

Λήξη 3 Φεβρουαρίου 2018

 

Εαρινό Εξάμηνο:

Έναρξη: 5 Φεβρουαρίου 2018

Λήξη: 18 Μαΐου 2018

 

Εξεταστική περίοδος:

Έναρξη: 21 Μαΐου 2018

Λήξη: 9 Ιουνίου 2018

 

Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου:

Έναρξη: 3 Σεπτεμβρίου 2018

Λήξη: 29 Σεπτεμβρίου 2018