Μεταπτυχιακες Σπουδες "Πολιτιστικη Διαχειριση"

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Πολιτιστική Διαχείριση.

Με την υπουργική απόφαση για την ανανέωση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το Πρόγραμμα έχει τον τίτλο "Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση" και προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:

 

Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων

Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία

Πολιτιστική Διαχείριση