Νεα

Ορκωμοσία 22 Φεβρουαρίου 2018

Όσοι φοιτητές ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα Σπουδών τους με επιτυχία την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2017, είτε σε προηγούμενες περιόδους και δεν είχαν φυσική παρουσία σε ορκωμοσία, καλούνται να ορκιστούν την Πέμπτη 22/2/2018.

Πρόγραμμα ορκωμοσίας και λεπτομέρειες για τη διαδικασία

Κατάλογος των προς ορκωμοσία φοιτητών