Υποβολή αιτήσεων Ορκωμοσίας

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι, όσοι έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου κατά την Εξεταστική Περίοδο του Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου του ακαδ. έτους 2017-18 και μόνον αυτοί, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος αυστηρά κάθε Τρίτη 10.00-13.00, από τις 27 Μαρτίου μέχρι και τις 24 Απριλίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν μαζί τους:

α) Απλή αναλυτική βαθμολογία (χορηγείται από το ΚΕΦΟΙ).
β) Βεβαίωση παράδοσης υλικού από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.
γ) Ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής (σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων από την ημέρα αρχικής εγγραφής παρακαλώ να ενημερώσετε την Γραμματεία).
δ) Ακαδημαϊκή ταυτότητα. Η παράδοση είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απώλειας υποχρεούστε να προσκομίσετε χαρτί δήλωσης απώλειας/κλοπής από την αστυνομία. Η ταυτότητά σας απενεργοποιείται αυτόματα με την ανακήρυξή σας.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας, θα ορκιστούν μαζί με τους φοιτητές που θα περατώσουν τις σπουδές τους κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ακαδ. έτους 2017-18.