Υποβολή αιτήσεων Ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι, όσοι έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου κατά την Εξεταστική Περίοδο του Ιουνίου ακαδ. έτους 2017-18 και μόνον αυτοί, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος, σύμφωνα με τη συνημμένη ανακοίνωση.