Προκηρυξη Προγραμματος Μεταπτυχιακων Σπουδων ακαδ. ετους 2018-2019

NEO: Παράταση Υποβολής Αιτήσεων ως τις 30/7/2018
Κανονισμός Σπουδών 2018-2019 - Πρόγραμμα Σπουδών 2018-2019

 

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει έως εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών (έως είκοσι (20) ανά κατεύθυνση ειδίκευσης) που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, σε μία από τις τρείς κατευθύνσεις του:
α) Πολιτιστική Διαχείριση,
β) Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων,
γ) Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 10:00- 13:00, από τις 25-6-2018 έως και τις 13-7-2018. Εάν οι αιτήσεις σταλούν ταχυδρομικά θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Οι διαδικασίες επιλογής υποψηφίων, εξετάσεων και συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθούν κατά το μήνα Σεπτέμβριο.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη 

Κατεβάστε την αίτηση σε μορφή Word (.doc) ή Acrobat Reader (.pdf)

Κατεβάστε το υπόδειγμα υπομνήματος σε μορφή Word (.doc) ή Acrobat Reader (.pdf)