Νεα

Υποβολή αιτήσεων Ορκωμοσίας μεταπτυχιακών φοιτητών

Ανακοινώνεται ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος που ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος σύμφωνα με τη συνημμένη ανακοίνωση.