.

Ιούλιος 2020

  • Δημιουργία του Παρατηρητηρίου Σπουδαστριών/ών Εναλλακτικής Δημοσιογραφίας - ΠσΕΔ με πρωτοβουλία του επίκουρου καθηγητή Παντελή Βατικιώτη.


  • Συμμετοχή της επίκουρης καθηγήτριας Ιωάνας Βώβου στην επιστημονική επιμέλεια των πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου L’éducation aux médias tout au long de la vie : des nouveaux enjeux pédagogiques à l’accompagnement du citoyen/ Media Literacy Throughout Life: New pedagogical challenges to the accompaniment of the citizen (υπό έκδοση) με τους Ph. Bonfils, Ph. Dumas, L. Massou, E. Remond, B. Stassin

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'