Τα Εργαστήρια του Τμήματος

Στο Τμήμα λειτουργούν τρεις Κατευθύνσεις από το Ε' εξάμηνο σπουδών και μετά:

- Κατεύθυνση Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης - Εργαστήριο Πολιτισμού 

- Κατεύθυνση Μέσα Επικοινωνίας - Εργαστήριο Δημοσιογραφίας

 - Κατεύθυνση Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων - Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημόσιων Σχέσεων

 Η επιλογή Κατεύθυνσης (από το Ε' εξάμηνο και μετά) αντιστοιχεί
 με την υποχρεωτική επιλογή 2 Εργαστηρίων Κατεύθυνσης.


Εργαστήριο Πολιτισμού

Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γκαζή Ανδρομάχη

Το Εργαστήριο Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης απευθύνεται στους φοιτητές που τα επιστημονικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους αφορούν το πεδίο του πολιτισμού. Στόχος του είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τους κατευθυντήριους άξονες και τις προτεραιότητες της δουλειάς σε ένα ευρύ πεδίο που αφορά τις τέχνες (θέατρο, κινηματογράφο, μουσική, εικαστικά), την πολιτιστική κληρονομιά (μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα) και τις πολιτιστικές βιομηχανίες. [περισσότερα...]

 

Εργαστήριο Δημοσιογραφίας

Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Παντελής Βατικιώτης
Το Εργαστήριο Δημοσιογραφίας του Τμήματος ανήκει στον Τομέα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και απευθύνεται στους φοιτητές που τα επιστημονικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους στρέφονται προς τα ΜΜΕ. Η παρακολούθηση του Εργαστηρίου Δημοσιογραφίας σηματοδοτεί και την επιλογή της κατεύθυνσης σπουδών Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας-Δημοσιογραφία, τη μία από τις τρεις κατευθύνσεις που παρέχει το Τμήμα στους φοιτητές του. [περισσότερα...]

Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων

Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μπέττυ Τσακαρέστου

Το Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων έχει σαν όραμα να εμπνεύσει και να εκπαιδεύσει τα μελλοντικά δημιουργικά μυαλά. Συνδυάζοντας τη διεπιστημονική μελέτη του φαινομένου της επικοινωνίας με τη θεωρητική και επαγγελματική εξειδίκευση, προσβλέπει στην εκπαίδευση μιας νέας γενιάς επαγγελματιών που θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης και της δικτύωσης, με υπευθυνότητα, συνεργατικό πνεύμα, ηγετικές ικανότητες, γνώση και καινοτομία. [περισσότερα...]

 

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών

Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Γιάννης Σκαρπέλος

Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών (ΕΝΤ) άρχισε να λειτουργεί το 1999 και προσφέρει ένα πρόγραμμα μαθημάτων που εστιάζουν στα πολυμέσα, στις διαδικτυακές και πολιτιστικές εφαρμογές της πληροφορικής. Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 συνεργάζεται με τα εργαστήρια των κατευθύνσεων προκειμένου να ενισχύσει τα καινοτομικά και δημιουργικά στοιχεία της εκπαίδευσης που προσφέρουν στους φοιτητές στο χώρο των ΜΜΕ, της πολιτιστικής διαχείρισης, της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων. [περισσότερα...]

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'