Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημόσιων Σχέσεων

Επικεφαλής: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μπέττυ Τσακαρέστου

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ |MOU Panteion University + 24 MEDIA-

 

Το Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων (#ADandPRLAB) λειτουργεί από το 1993 και έχει όραμα να εμπνεύσει και να εκπαιδεύσει τα μελλοντικά δημιουργικά μυαλά και ταλέντα στη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις, το στρατηγικό design και τη δημιουργικότητα, το impact storytelling, την ψηφιακή καινοτομία και τη startup επιχειρηματικότητα με θετικό αποτύπωμα (impact). Συνδυάζει την διεπιστημονική προσέγγιση παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στις τεχνολογίες και τις βέλτιστες πρακτικές στην επικοινωνία.


Καλλιεργεί μια κουλτούρα πνευματικής και δημιουργικής περιέργειας, πειραματισμού και συνεργασίας σε όλες τις πτυχές της ακαδημαϊκής, της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής.


Ακολουθώντας ένα εκπαιδευτικό μοντέλο συν-δημιουργίας και μέσω στρατηγικών συνεργασιών με ένα ευρύ δίκτυο ειδικών από όλα το φάσμα της επικοινωνίας, των επιχειρήσεων, του startup οικοσυστήματος, των ψηφιακών μέσων και των immersive/ mobile τεχνολογιών,οι φοιτητές του εργαστηρίου έχουν την ευκαιρία να σκεφτούν και να ασκηθούν σε πραγματικά ζητούμενα και προκλήσεις και μέσα στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Στόχων του ΟΗΕ.


Το εργαστήριο έχει αναπτύξει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα team coaching με στόχο τη βελτίωση της ομαδικής συνεργασίας και της διαχείρισης συγκρούσεων μέσω συνεχούς coaching και mentoring στις ομάδες του Εργαστηρίου

Οι απόφοιτοι του Εργαστηρίου δραστηριοποιούνται και διακρίνονται στην Ελλάδα και διεθνώς στους τομείς της εφαρμοσμένης επικοινωνίας, του μάρκετινγκ, των ψηφιακών μέσων και παραγωγής περιεχομένου ή εκκινούν δικά τους νεανικά καινοτόμα startup εγχειρήματα συνδεδεμένα συχνά με την τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία.


Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες με ακαδημαικά ιδρύματα σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Ασία και Αφρική, αξιοποιώντας εκπαιδευτικές-ερευνητικές συνεργασίες, το πρόγραμμα Erasmus+ , και τη συνεργασία με πρεσβείες και ιδρύματα. Ειδικότερα, έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με το Copenhagen Business School, CUNY Center for Entrepreneurial Journalism, Ohio University, Alberto Hurtado University, Chile, UCU, Uganda, Centre for Journalism & Mass Communication Visva-Bharati,India.


Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου εκτείνονται από διαφήμιση, τις καταναλωτικές πρακτικές ως τη διαχείριση κρίσεων, τη νευροηγεσία (neuroleadership), τα social media, την startup επιχειρηματικότητα, τις συνεργατικές αξίες και τις πρακτικές διαμοιρασμού με την έρευνα «Mobile Generation Next.» Συμμετείχε επίσης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Young Leaders:Developing and Enhancing Leadership Skills for Young Managers in Times of Crisis.


Το εργαστήριο υλοποιεί και συμμετέχει σε δράσεις εξωστρέφειας και σε δίκτυα καινοτομίας. Διοργανώνει Startup Weekends, εργαστήρια συν-δημιουργίας και design thinking, προσομοιώσεις διαχείρισης κρίσεων, συμμετέχει σε ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς επικοινωνίας και επιχειρηματικότητας. Είναι μέλος του ΣΕΚΕΕ (Mobile Cluster) και έχει συμμετάσχει στην επίσημη ελληνική αποστολή στο Mobile World Congress μεταξύ 2013-2016. Έχει υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με: Antenna Music, Velocity Partners VC, Digital Communication Network SEE.

 

Διαβάστε τα blog posts των  #ADandPRLAB φοιτητών στο "AD Discovery and Creativity Lab" Medium Publication: 

https://medium.com/ad-discovery-and-creativity-lab

 

Γίνετε μέλος της κοινότητας του ADandPRLAB@cmcPanteionUniversity Facebook Group Page:  

https://www.facebook.com/groups/517628691583221

 


 

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'