.

Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημόσιων Σχέσεων II: Έρευνα Αγοράς, Ψηφιακά Μέσα και Εφαρμογές: Web, UX, Apps, Mobile, Video, Podcasting

Υπεύθυνοι: Μπ. Τσακαρέστου, Aν. Kαθηγήτρια και επικεφαλής του εργαστηρίου &  Δρ. Στ. Καπερώνης, ΕΔΙΠ.

Συνεργάτες:- Δρ. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, Head of Market Research, South EU Hub at Philip Morris International

- Μάγγυ Κοντού, Lean UI/UC Designer, Simple Apps | Fortune 40 Under 40 | AEIF Alumni |WTM & GDG Athens | Tech Talent School

- Δρ. Παναγιώτης Ζαχαριάς, ιδρυτής, UX ερευνητής & Αντώνης Μπίρμπας, UX ερευνητής, Art Director, the UX Prodigy. 

 

To εργαστήριο οργανώνεται σε δύο ενότητες (modules). H πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στην Ερευνα Αγοράς και της σημασίας που έχει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τον σχεδιασμό της έρευνας αγοράς την εφαρμογή ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογιών, τη συλλογή δεδομένων, την επιλογή του δείγματος, την ανάλυση των δεδομένων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, παρουσιάζονται καινοτόμες ερευνητικές μεθοδολογίες (όπως eye tracking, fMRI, netnography κτλ).

Η δεύτερη ενότητα είναι αφιερωμένη στα Ψηφιακά Μέσα και τις Εφαρμογές με στόχο τη γνωριμία και εξοικείωση των φοιτητών με εργαλεία ψηφιακής δημιουργικότητας και να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες  εστιάζοντας στο σχεδιασμό ιστοσελίδων σε περιβάλλον WordPress,  στον σχεδιασμό mobile apps, bots, infographics, παραγωγή  podcast,  digital newsletter,  και την οπτικοποίηση των δεδομένων. Με την καθοδήγηση ειδικών, οι φοιτητές μαθαίνουν πως να εφαρμόζουν και να αξιολογούν αρχές με βάση τις αρχές της σχεδιαστικής ευχρηστίας (UX- user experience design) προϊόντων, υπηρεσιών,  σε συνδυασμό με την περαιτέρω εμβάθυνση στη μεθοδολογία του design thinking.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'