.

Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημόσιων Σχέσεων VIII: Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη

Διδάσκουσα: Δ. Ιορδάνογλου

 

Σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και υψηλές απαιτήσεις και πιέσεις, οι νέοι εργαζόμενοι χρειάζεται να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε, όχι μόνο να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις αλλά και να γίνουν φορείς θετικής αλλαγής στους χώρους εργασίας.


Το εργαστηριακό αυτό μάθημα στοχεύει να γίνει μία κυψέλη δημιουργικότητας και καινοτομίας που θα προετοιμάσει τους μελλοντικούς ηγέτες, βοηθώντας τους να αναπτύξουν ηγετικές ικανότητες (στρατηγική σκέψη, λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη συνεργατών) και ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης (αυτοπεποίθηση, αυτοδιαχείριση, διαχείριση στρες και χρόνου, ενσυναίσθηση, διεκδικητικότητα, ομαδική συνεργασία).


Η μεθοδολογία του μαθήματος βασίζεται στις αρχές της βιωματικής μάθησης και περιλαμβάνει ερωτηματολόγια αυτό-αξιολόγησης και 360ο ανατροφοδότησης, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις για την συνειδητοποίηση συναισθημάτων, σκέψεων και συμπεριφορών, βιωματικές δραστηριότητες για την εξάσκηση στις επιθυμητές συμπεριφορές και παιχνίδια ρόλων μέσα από τα οποία οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν τρόπους να επικοινωνούν ανοιχτά και ξεκάθαρα ώστε να εργάζονται και να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά.


Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων με βάση τα ευρήματα των νευροεπιστημών για τον εγκέφαλο και την εφαρμογή τους στην ανθρώπινη συμπεριφορά όπως μελετώνται από το νέο επιστημονικό πεδίο της νευροηγεσίας.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'