410261. Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημόσιων Σχέσεων I

Εφαρμοσμένο Marketing - Υπεύθυνη: Δ. Ιορδάνογλου

Συνεργάτης: Ντιάνα Μπίρμπα, Marketing Manager Greece, Cyprus & Malta - The Coca-Cola Hellas SA

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές μια ολόπλευρη εισαγωγή στην επιστήμη του Marketing, με τη βοήθεια δημιουργικών εργαλείων και ασκήσεων, ατομικών και ομαδικών projects, καθώς και μέσω reallifecasestudies στα οποία ακολουθείται εξομοίωση πραγματικών συνθηκών συνεργασίας πελάτη-εταιρίας επικοινωνίας. Στην εποχή των ψηφιακών μέσων, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο DigitalMarketing, τις νέες τεχνολογίες και τα digital & socialmedia ως εργαλεία επικοινωνίας.
Θεματικές:
● Ορισμός marketing & marketing strategy process, σύμφωνα με την αρχή δημιουργίας υπεραξίας για τον πελάτη, την επιχείρηση, την αγορά, την κοινότητα.
● Παράγοντες που επηρεάζουν τη Καταναλωτική συμπεριφορά και την αγοραστική διαδικασία με ταυτόχρονη ανάλυση της μεθόδου Τμηματοποιησης της αγοράς, Στόχευσης και τοποθέτησης.
● Ο ρόλος του μάρκετινγκ στη δημιουργία, ενδυνάμωση και διαχείριση μαρκών (brands)
● Ιστορία της διαφήμισης και βασικές αρχές της σύγχρονης εμπορικής επικοινωνίας
● Στρατηγική επικοινωνίας media/ web/ social media/ mobile