Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Πρόγραμμα Εξεταστικής για την κατεύθυνση "Πολιτιστική Διαχείριση"

Οδηγός Μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) ακαδημαϊκού έτους 2019-20 - Ανακοινοποίηση 18-10-2019

Υποδοχή φοιτητών ΠΜΣ - Κατεύθυνση Πολιτιστική Διαχείριση τη Δευτέρα 14-10-2019

Τη Δευτέρα 14/10 στις 14:00 στην αίθουσα Δ1 (4ος όροφος Νέου Κτιρίου) οι διδάσκοντες/ουσες της κατεύθυνσης Πολιτιστική Διαχείριση, του ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα, υποδεχόμαστε τους φετινούς μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες της Κατεύθυνσης. Θα παρουσιαστούν το πρόγραμμα σπουδών και η δομή της κατεύθυνσης.

Υποδοχή φοιτητών ΠΜΣ - Κατεύθυνση Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία - Δευτέρα 14-10-2019

Τη Δευτέρα 14/10 στις 18:00 στην αίθουσα Α2 (1ος όροφος Νέου Κτιρίου) οι διδάσκοντες/ουσες της κατεύθυνσης Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία του ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα, υποδεχόμαστε τους φετινούς μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες της Κατεύθυνσης. Θα παρουσιαστούν το πρόγραμμα σπουδών και η δομή της κατεύθυνσης.

ΠΜΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20

ΠΜΣ - Κατεύθυνση Πολιτιστική Διαχείριση - Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20 - Έναρξη μαθημάτων 14/10/2019 Νέο 8-10-2019

ΠΜΣ - "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων" Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20" - Έναρξη μαθημάτων 14-10-2019

ΠΜΣ - Κατεύθυνση 'Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία' - Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20

Τελικά αποτελέσματα εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 2019-20

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 2019-20 - Αποτελέσματα εξετάσεων και Πρόγραμμα Συνεντεύξεων

Ορκωμοσία πτυχιούχων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) - Δευτέρα 7-10-2019

ΠΜΣ Εισαγωγικές εξετάσεις Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  2019-20

ΠΜΣ Κατεύθυνση Πολιτιστική Διαχείριση - Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ ακ. έτους 2019-20 

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ακ. έτους 2019-2020

 

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ακαδημαϊκού. έτους 2018-2019

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών ή Διδακτορικών Διατριβών

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο:

Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα

στις εξής κατευθύνσεις:

Λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΦΕΚ 9 Ιουλίου 2018 Αρ. Φύλλου 2704

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'