Εργαστήριο Πολιτισμού ΙΙΙ

410237. Εργαστήριο Πολιτισμού ΙΙΙ: Social Media και Πολιτιστική Επικοινωνία – Σ. Καπερώνης

Το εργαστήριο εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο τα πολιτιστικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, Instagram, κ.λπ.) ως βασικό εργαλείο επικοινωνίας με τις ποικίλες ομάδες του κοινού τους.

Περιλαμβάνει: