.

Εργαστήριο Πολιτισμού IV

Παραγωγή περιεχομένου ιστοσελίδας στο πεδίο των πολιτισμικών σπουδών

Υπεύθυνη: Επίκουρη Καθηγήτρια Χρυσάνθη Αυλάμη
Συνεργάτες : Παύλος Μούλιος, Κατερίνα Σεργίδου

Ζ' Εξάμηνο

Το εργαστήριο οργανώνεται γύρω από δύο άξονες: 

  1. Ερευνητικός άξονας: στόχος, η εξοικείωση των φοιτητών με την έρευνα και την παραγωγή κειμένων στο πεδίο των πολιτισμικών σπουδών
  2. Τεχνικός άξονας: στόχος, η εξοικείωση των φοιτητών με την οργάνωση, διαχείριση και συντήρηση του ηλεκτρονικού περιοδικού Πόλις Άπολις

Αξιολόγηση: η αξιολόγηση είναι συνεχής και βασίζεται στην γραπτή και προφορική παρουσίαση – ατομική πρόοδος (80%) ομαδική πρόοδος (20%) - της δουλειάς που παράγεται κατά την διάρκεια του εξαμήνου και του τελικού παραδοτέου.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'