Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία

Οι στόχοι του προγράμματος της κατεύθυνσης «Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία» είναι να συνδυάσει τις σπουδές και την έρευνα στα Μέσα με την τεχνολογία και τις τεχνολογικές καινοτομίες που επηρεάζουν τόσο την παραγωγή περιεχομένου για τα Μέσα και την διακίνηση της πληροφορίας όσο και το γενικότερο επικοινωνιακό περιβάλλον. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στην διερεύνηση των νέων επιχειρηματικών μοντέλων στον χώρο της επικοινωνίας και των Μέσων αλλά και στην διεπιστημονική προσέγγιση των Μέσων κυρίως σε ό,τι έχει σχέση με την ψυχολογία κοινού και την ταυτότητα στον κυβερνοχώρο.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που προσφέρει μοναδικά αντικείμενα όπως ηγεσία και επιχειρηματικότητα στη δημοσιογραφία, τεχνολογίες εαυτού, αρχαιολογία των Μέσων, υβριδικά περιβάλλοντα επικοινωνίας, νέες μορφές αφήγησης στα Μέσα κ.ά.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους θέλουν να εμβαθύνουν στους τομείς της εφαρμοσμένης επικοινωνίας και στη λειτουργία της κοινωνίας των πληροφοριών. Ετοιμάζει επιστήμονες που θέλουν να ασχοληθούν ερευνητικά με τον ευρύ χώρο της Επικοινωνίας και των Μέσων στο νέο και διαρκώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον αλλά και επαγγελματίες που θέλουν να εξειδικευτούν στην παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη χρήση δεδομένων κ.λπ. Το πρόγραμμα ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών στο χώρο των Επικοινωνίας και την Πληροφορίας.
Το γενικότερο πρόγραμμα υποστηρίζεται κυρίως από την πλατφόρμα του open eclass, όπου αναρτώνται εκπαιδευτικό υλικό και εργασίες και από το ραδιοτηλεοπτικό στούντιο Χιλλ, όπου παράγονται κυρίως οπτικοακουστικά προϊόντα, με έμφαση στην πολυμεσικότητα. Δευτερευόντως χρησιμοποιούνται κλειστοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα στο facebook.
To πρόγραμμα συνεργάζεται τόσο με δημόσιους οργανισμούς (Γραμματεία Τύπου, Αθηναϊκό Πρακτορείο) όσο και με ιδιωτικές εταιρείες μέσων και επικοινωνίας καθώς και επαγγελματίες (practitioners) που υποστηρίζουν πρακτικά και με case studies το ακαδημαϊκό μέρος.