410238. Εργαστήριο Πολιτισμού

Μουσική και Φωνητική Έκφραση

Χ. Τσοκανή (Συνεργάτες: Ι. Βρυζάκης, Ν. Αγγελοπούλου)

Στο εργαστηριακό μάθημα μεταφέρεται ο προβληματισμός, σχετικά με το περιεχόμενο των μουσικών συμβόλων, στο πεδίο της δυτικής μουσικής δημιουργίας και ειδικά σε αυτό της όπερας. Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο ορισμένα θεμελιώδη σύμβολα της ελληνικής μυθολογίας συνιστούν τη βάση πάνω στην οποία οικοδομείται το μουσικό λυρικό θέατρο στη Δύση και ακόμη το πώς η δυτική παράδοση αναμορφώνει μέσα από την μουσική τέχνη ορισμένα, παγκόσμια πλέον, πολιτισμικά πρότυπα, όπως είναι αυτά του Ορφέα, του Οδυσσέα, του Ιδομενέα, της Μήδειας, της Ηλέκτρας, κ.τ.λ. Επίσης, στο εργαστήριο φωνητικής και μουσικής έκφρασης προσφέρεται στους φοιτητές η δυνατότητα επικοινωνίας με καλλιτέχνες από τον χώρο της μουσικής, του θεάτρου και του χορού προκειμένου να εξοικειωθούν οι νέοι με τον ιδιαίτερο μόχθο του δημιουργού και να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν εκ του σύνεγγυς με ανθρώπους των οποίων η αφοσίωση στο έργο τους μπορεί να λειτουργήσει παραδειγματικά και παρακινητικά.