Εργαστήριο Πολιτισμού IV

Παραγωγή περιεχομένου ιστοσελίδας στο πεδίο των πολιτισμικών σπουδών

Υπεύθυνη: Επίκουρη Καθηγήτρια Χρυσάνθη Αυλάμη
Συνεργάτες : Παύλος Μούλιος, Κατερίνα Σεργίδου

Ζ' Εξάμηνο

Το εργαστήριο οργανώνεται γύρω από δύο άξονες: 

  1. Ερευνητικός άξονας: στόχος, η εξοικείωση των φοιτητών με την έρευνα και την παραγωγή κειμένων στο πεδίο των πολιτισμικών σπουδών
  2. Τεχνικός άξονας: στόχος, η εξοικείωση των φοιτητών με την οργάνωση, διαχείριση και συντήρηση του ηλεκτρονικού περιοδικού Πόλις Άπολις

Αξιολόγηση: η αξιολόγηση είναι συνεχής και βασίζεται στην γραπτή και προφορική παρουσίαση – ατομική πρόοδος (80%) ομαδική πρόοδος (20%) - της δουλειάς που παράγεται κατά την διάρκεια του εξαμήνου και του τελικού παραδοτέου.