Εργαστήριο Πολιτισμού VII

410245. Εφαρμοσμένη έρευνα στο πεδίο του πολιτισμού. H' εξαμηνο - Μάρθα Μιχαηλίδου

Το εργαστήριο αυτό το εξάμηνο είναι εστιασμένο στην έρευνα κοινού και πρόσληψης. Το εργαστήριο αποσκοπεί στην εξάσκηση των φοιτητών/τριών στη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων στο ευρύτερο πεδίο της έρευνας κοινού και πρόσληψης και, με βάση αυτά, τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή συγκεκριμένων ερευνητικών σχεδίων μικρής κλίμακας, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν λάβει στο μάθημα μεθόδων και τεχνικών του δεύτερου έτους για τη διερεύνηση συγκεκριμένων ερευνητικών ερωτημάτων στο πεδίο του σύγχρονου πολιτισμού.