.

Εργαστήριο Πολιτισµού VIII

Σχεδιασμός και οργάνωση εκθέσεων - Ανδροµάχη Γκαζή

Το εργαστήριο αυτό αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/-τριών µε το σύνολο των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες κατά τη διαδικασία µελέτης, σχεδιασµού και οργάνωσης µιας έκθεσης σε µουσεία και άλλους πολιτιστικούς οργανισµούς. Μέσα από τον συνδυασµό μαθημάτων και επισκέψεων σε επιλεγµένες εκθέσεις, την παρουσίαση παραδειγµάτων και την κατάθεση της επαγγελµατικής εµπειρίας της διδάσκουσας ή προσκεκληµένων οµιλητών, αναλύεται – καταρχήν – σταδιακά όλη η διαδικασία παραγωγής µιας έκθεσης από το στάδιο σύλληψης της αρχικής ιδέας µέχρι τη φάση της συνολικής αξιολόγησής της και παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και η µεθοδολογία σχεδιασµού και οργάνωσης εκθέσεων. Η συζήτηση οργανώνεται γύρω από τις τρεις βασικές παραµέτρους που καθορίζουν κάθε έκθεση: τα εκθέµατα, τον χώρο και τους ανθρώπους/αποδέκτες.

Στη συνέχεια, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές καλούνται να σχεδιάσουν και να οργανώσουν µια έκθεση σε κάποιο µουσείο ή πολιτιστικό ίδρυµα της Αθήνας έτσι, ώστε να µετουσιώσουν τη θεωρία σε πράξη και να µπορέσουν να ασκηθούν στις πραγµατικές συνθήκες υλοποίησης ενός έργου. Οι φοιτητές αναλαµβάνουν όλους τους ρόλους που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση – βήµα προς βήµα – µιας έκθεσης και, παράλληλα, έχουν την ευκαιρία να δοκιµάσουν τις δυνάµεις τους δηµιουργικά. Μέσα από την εκπόνηση της οµαδικής αυτής εργασίας, το εργαστήριο καλλιεργεί δεξιότητες συνεργασίας και οµαδικής δουλειάς και πνεύµα επαγγελµατισµού.

Μέχρι σήµερα έχουν οργανωθεί µε µεγάλη επιτυχία εννέα εκθέσεις:
1. «Βυζαντινές Επί-Σκέψεις. 21 φοιτητές παρεµβαίνουν στο Βυζαντινό Μουσείο», Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών (2008)
2. «Ο κύριος Σλήµαν δεν είναι εδώ», Νοµισµατικό Μουσείο (2009)
3. «Στη σκηνή σε καλώ. Μεταµορφώσεις του αρχαίου θεάτρου: 6ος αι. π.Χ. – 21ος αι. µ.Χ.», πολυχώρος πολιτισµού «Αθηναϊς» (2010)
4. Μόνιµο έκθεµα «Η Αγορά» στο Παιδικό Μουσείο (2011)
5. «Πολιτική γελοιογραφία σε περιόδους κρίσης», πολυχώρος Pop up 123 (2012)
6. «Συγγρού 136», Πάντειο Παν/µιο (2013)
7. «Γκάζι, ακούς;» Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων (2016)
8. «… ιστορίες πίσω από την Ιστορία», Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (2017)
9. Μόνιμη έκθεση «Το θέατρο στ’ ακροδάχτυλα», Εργαστήριο ΜΑΙΡΗΒΗ (2018).

 

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'