.

Εργαστήρια Πολιτισμού Ι & ΙΙ

410233. Εργαστήριο Πολιτισμού I: Πολιτισμική Κληρονομιά

Υπεύθυνη: Α. Γκαζή

Στο εργαστήριο επιχειρείται μια πολύπλευρη εξέταση της έννοιας της πολιτισμικής κληρονομιάς με έμφαση σε ζητήματα κοινωνικής βιωσιμότητας. Στη θεματολογία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η έννοια και η ιστορική εξέλιξη της προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς (υλική / άυλη, αρχαία / νεότερη, «δύσκολη» κ.ά.), το διεθνές και εγχώριο θεσμικό και νομικό πλαίσιο προστασίας, η έννοια της μνήμης (ατομική, συλλογική, πολιτισμική, αντι-μνήμη, ψηφιακή κ.ά.), η διαχείριση και η χρήση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων και η σύνδεσή τους με τη σύγχρονη ζωή, τα μουσεία ως φορείς προστασίας και ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς κ.λπ. Παράλληλα συζητούνται επίκαιρα ζητήματα δημόσιας πολιτικής στο πεδίο αυτό, με ενδιαφέρουσες ιδεολογικο-πολιτικές διαστάσεις, ενώ δίνεται βάρος στους τρόπους αντιμετώπισης της παρούσας κρίσης από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Οι θεωρητικές και εμπειρικές αναλύσεις συνδυάζονται με επισκέψεις σε μνημεία και χώρους, μουσεία και συναφείς οργανισμούς, συζητήσεις με ανθρώπους του χώρου, καθώς και με παρουσιάσεις εργασιών των φοιτητών, στην ενεργό συμμετοχή των οποίων στηρίζεται η όλη προσπάθεια.

 

410234. Εργαστήριο Πολιτισμού ΙΙ: Κινηματογράφος

Υπεύθυνη: Μαρία Παραδείση

Πολιτιστικό Εργαστήριο: Ο κινηματογράφος ως αντικείμενο επιστημονικής προσέγγισης και ως πολιτιστικό γεγονός.
Ο σκοπός του Π.Ε – Κινηματογράφος είναι διττός: να εξοικειώσει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με την επιστημονική προσέγγιση του κινηματογράφου (με την παρουσίαση της μεθοδολογίας έρευνας, σύνθεσης και συγγραφής επιστημονικών εργασιών) και να τους εισαγάγει στον κόσμο της πολιτιστικής διαχείρισης των κινηματογραφικών προϊόντων (με τη δημιουργία ασκήσεων προσομοίωσης όπως δημιουργία μικρών κινηματογραφικών φεστιβάλ). Για την καλύτερη επίτευξη του πρώτου στόχου θα γίνει σεμινάριο χρήσης της βιβλιοθήκης ενώ προς την κατεύθυνση του δεύτερου στόχου θα υπάρξει διάλεξη βασικού παράγοντα της κινηματογραφικής διανομής.
Με τον πρώτο στόχο συνδέονται οι ακόλουθες 4 προβολές που θα αποτελέσουν υποδείγματα επιστημονικής προσέγγισης του κινηματογράφου (με τη μορφή ασκήσεων στην τάξη)
1. Μ, ο δράκος του Ντύσσελντορφ του Fritz Lang (Μ) 1933, 117΄
2. To τραγούδι της αγάπης του Vicente Minelli (Meet me in St. Louis) 1944, 113΄
3. Με κομμένη την ανάσα του Jean Luc Godard (Α bout de souffle) 1959, 90
4. Τζένη – Τζένη του Νίκου Δημόπουλου (1965), 97΄
5. Ρασομόν (羅生門, Rashōmon) του Akira Kourosawa (1950), 88΄

Εκτός από τη συλλογική διαδικασία μικρών φεστιβάλ οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα πρέπει να παρουσιάσουν και να καταθέσουν τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν τη λήξη του εξαμήνου μια επιστημονική ανάλυση ταινίας 2000 – 3000 λέξεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα δοθούν κατά τις ασκήσεις – υποδείγματα.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'